Secretaresseverslag 2016

In 2016 is er geen aparte nieuwjaarsreceptie ivm de bezetting van de kantine door de HDV. Maandag 2 januari stond er om 21.00uur een hapje en een drankje voor een ieder klaar.

Vanwege het slechte weer in januari-februari hebben wij tot onze grote spijt een aantal lessen vanwege het slechte weer moeten annuleren. Deze lessen worden op een nader te bepalen datum ingehaald.

Zoals bij de meeste verenigingen zien ook wij als THSV het aantal cursisten afnemen. Wat de reden hiervan is weten wij niet, dat kunnen wij alleen maar gissen.

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd.

Op zaterdag 19 maart is er door een aantal vrijwilligers onder aanvoering van Rudi Bloem gewerkt aan de verharding/verbetering van de parkeerplaats. Het resultaat ziet er goed uit.

Op zondag 10 april heeft de voorjaarswandeling plaatsgevonden, de wandeling is zonder problemen verlopen, na afloop van de wandeling was er voor iedereen een lekkere versnapering.

Op 10 juni is onze instructrice Loes Brinkman bevallen van een gezonde dochter Xaja. Met de ouders en Xaja gaat het goed.

Vanwege de vele regen hebben wij helaas in de maand juni ook lessen moeten afblazen, deze zijn op een later tijdstip ingehaald.

Op zaterdag 27 augustus heeft de THSV zijn jaarlijkse open inloopmiddag gehouden, dit was erg gezellig. Tijdens deze middag hebben wij weer een aantal nieuwe cursisten mogen inschrijven. Aansluitend aan de inloopmiddag was er een BBQ voor instructeurs en iedereen die geholpen heeft tijdens de inloopmiddag.

Op zondag 23 oktober stond de jaarlijkse najaar wandeling op de agenda, deze was erg gezellig en verliep zonder incidenten. Aansluitend was er voor iedereen een lekkere versnapering.

De feestelijke vrijwilligersavond is gehouden op zaterdag 19 november 2016, deze avond hebben wij doorgebracht bij Fleur des Sel in Boekelo.

Al met al was 2016 een goed en gezellig jaar bij de THSV, de geboorte van een dochter voor Loes en Patrick. De georganiseerde activiteiten hebben plaatsgevonden ivm voldoende deelname. Helaas zijn er een aantal lessen uitgevallen ivm het slechte weer.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die de THSV een warm hart toedraagt.