Secretaresseverslag 2013

De cursussen in 2013 zijn goed bezocht, de eerste maanden van het jaar is er enig uitval geweest vanwege het winterweer.

Er zijn in 2013 geen bestuurswisselingen geweest.

De kascontrole is uitgevoerd door Jan Bosman en Gerrit Brinkman.

Inmiddels maken wij ruim een jaar gebruik van de trainingslocatie aan de Haverkampweg in Enschede (Glanerbrug), dit naar tevredenheid van bestuur en instructeurs.

In overleg met het bestuur is er besloten dat Jan Drosten tweede aanspreekpunt coördinator GHH wordt als Anita niet aanwezig kan zijn.

De nieuwjaarsreceptie op 13 januari is samen gehouden met de HDV en was erg gezellig en  een goede opkomst.

In februari zijn wij gestart met een pilot speuren/apporteren, deze lessen worden gegeven door Rudi van der Heide. Bij voldoende animo zal dit een cursus gaan worden.

Er is veel aan gedacht geschonken aan een nieuwe website, hiervoor is Marije van der Hulst benaderd. Zij heeft samen met Anita een opzet gemaakt voor een nieuwe website. De website ziet er goed uit, Marije zal de website blijven onderhouden.

Zoals ieder jaar zijn er weer een aantal activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie

Voorjaarswandeling: op 13 april Deze wandeling was erg gezellig aan het eind was er voor iedereen een broodje rookworst.

De inloopmiddag op 7 september was geslaagd, het weer heeft goed meegewerkt en heeft een aantal nieuwe cursisten opgeleverd. Na deze middag was er de jaarlijkse bbq, voor de instructeurs/vrijwilligers

De najaarswandeling op 13 oktober werd goed bezocht en was erg gezellig. De weergoden waren ons goed gezind. Aan het eind van de wandeling was er voor iedereen een lekkere versnapering.

De feestavond voor de vrijwilligers op werd op 30 november gehouden in Neede bij de Hofmaat, dit was een erg gezellige avond met spelletjes en een heerlijk Koud/warm dessert buffet.

In November 2013 is er ingebroken o.a in het nieuw gebouwde schuurtje, er is gereedschap gestolen en een aantal lichtmasten zijn er ontvreemd.

 

Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken die de THSV een warm hart heeft toegedragen in 2013, en hopen wij op ieders inzet voor 2014