Secretaresseverslag 2017

De nieuwjaarsborrel hebben wij dit jaar gehouden op maandag 8 januari 2017, na de les van 21.00uur. Anita heeft een kort woordje gesproken, en voor iedereen was er een hapje en een drankje.

De FB pagina wordt door Marije van der Hulst bij gehouden en zij plaatst de nw foto’s en berichtjes. Dit ziet er top uit.

Vanwege de weersomstandigheden hebben wij een aantal lessen niet doorkunnen laten gaan, deze zijn opgeschoven.

Op 24 februari zijn er een aantal instructeurs/bestuursleden naar de HMH in Amsterdam geweest naar Cesar Millan. Dit was erg gezellig en leerzaam.

Voor 21 mei stond de voorjaarswandeling op de agenda.

Ton Jager heeft vanwege medische reden zijn bestuursfunctie opgezegd, Stefan Bouwhuis heeft deze taak overgenomen.

Tijdens de zomerstop is er voor de cursisten de mogelijkheid om op de maandagavond bij de THSV te blijven komen. Zij kunnen meedoen met behendigheid, GHH/ wildbaantje.

De inloopmiddag was op 2 september 2017 van 14.00uur tot 16.00uur. Dit was een gezellige middag, deze middag heeft geresulteerd in 11 nieuwe aanmeldingen. De daaraan sluitende BBQ is verschoven naar 25 september. Tijdens de BBQ hebben wij afscheid genomen van Nanda/Moniek/Ilse en Jan Bosman als instructeurs. Jan Bosman is bereidt om evt. zich in te zetten voor hand en spandiensten als hij beschikbaar is.

Op 22 oktober was de jaarlijkse najaarswandeling. Het weer was goed en er waren 24 mensen met hun honden aanwezig. Na de wandeling was er voor iedereen een versnapering.

Op 11 november 2017 hebben wij een gezellige avond voor alle vrijwilligers georganiseerd als bedankje voor hun inzet.

Zoals ieder jaar zien wij tijdens de wintermaanden een lichte daling in het cursisten aantal.

 

Wij als bestuur willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, en alle cursisten bedanken voor het vertrouwen in de THSV.